Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel

Et personligt anliggende eller virksomhedens ansvar?

At tilknytte en samarbejdspartner, hvor medarbejdere kan tage hen og få snakket om de problemer, de tumler med, få nogle redskaber og dermed løse problemerne, inden de vokser sig store og fører stress og sygemelding med sig, er en god og vigtig investering i medarbejdertrivsel.

Kan trivsel gøres op i penge? Og kan investering i forebyggelse af f.eks. stress betale sig?

Ja set fra en virksomhedsvinkel kan trivsel gøres op i penge – på bundlinjen.Trives medarbejderne er de på arbejde hver dag og de er effektive. Trives de ikke, er produktiviteten lav og sygefraværet højt og fører måske til en langtidssygemelding og det er virkelig dyrt for virksomheden.

Det handler ikke kun om lønkroner, men også om den viden, den pågældende medarbejder har, som går tabt i en sygemeldingsperiode. Det kan få store konsekvenser for virksomheden, kunderne, leverandører, andre samarbejdspartnere og de andre kollegaer, at den viden ikke er tilgængelig i en periode.

Er det ikke den enkelte medarbejders eget ansvar at have styr på sit liv..?

Jo, men nogle gange sker der bare nogle forandringer, som man ikke er herre over og som man bliver fanget i som menneske og dermed som medarbejder.
De færreste mennesker evner at skille privatliv og arbejdsliv helt ad, så ens produktivitet falder, uanset om problemerne stammer fra arbejds- eller privatlivet.

Virksomheden kan investere i medarbejdernes trivsel og det kan betale sig.

Samtaler er vigtige – de samtaler hvor medarbejderen får konkret hjælp og værktøjer til at komme hurtigere og styrket igennem problemer og livskriser.

De samtaler, hvor medarbejderen lærer sig selv at kende, får styr på sine tanker, følelser, sin krop og sin adfærd og lærer at tackle problemerne / krisen og tage ansvar for sit liv.

De samtaler, hvor det er ok at være magtesløs og fortvivlet, fordi samtalepartneren ikke er ansat i virksomheden og fordi hun har tavshedspligt.

De samtaler, hvor håbet kommer ind, indsigten, forståelsen, læringen og styrken.

Som arbejdsplads sender man et signal til medarbejderne om, at de er værdsat, når der er fokus på deres trivsel.