Trivselskonsulent / stressbehandling Sydfyn, Svendborg, Fyn, Danmark
Birgitte Kjeldsen

Om Birgitte Kjeldsen… Trivselskonsulent

Jeg har en EMCC certificeret Transition Coach Senior Practitioner uddannelse. En psykologisk funderet uddannelse med fokus på at støtte mennesker i forandringsprocesser.

Jeg er også uddannet Business og Life Coach hos Manning Inspire, Psykiatrivejleder og Naturterapeut.

Som trivselskonsulent arbejder jeg med udgangspunkt i det hele menneske, der består af den fysiske krop, sindet og følelserne samt den eksistentielle side. Vi må nære og vedligeholde kontakten med alle niveauer for at kunne fungere ordentligt. Det er en forudsætning for god selvhelbredelse.

Kroppen – kost, søvn, bevægelse, signaler (smerter, ubehag). Hvordan skaber du de bedste betingelser for din krop, for at den kan tåle de belastninger, du udsætter den for?

Sindet og følelserne – tanker, mønstre, overbevisninger, vaner. Har du følelser, som blokerer dig til at få det liv du ønsker? Står du ved dig selv og skaber det liv, du ønsker?

Den eksistentielle side – tænker du tanker som “hvem er jeg?”, “hvad skal jeg her i livet?”, “hvad har jeg min identitet i?”, “jeg har en åndelig længsel” – så kigger vi på disse spørgsmål også.

I mit arbejde med stressramte medarbejdere og trivsel tager jeg altid udgangspunkt i de punkter for at finde ind til det, der skaber udfordringen i den enkeltes liv. Ofte er den enkelte ikke selv klar over, hvad årsagen er til den stress eller mistrivsel, som han/hun oplever. Og så er det svært at gøre noget ved… Derfor går vi på opdagelse sammen, og når vi har afklaret årsagen/årsagerne, kan vi arbejde fremadrettet mod de ændringer, der skal til for at få trivslen tilbage.

Jeg arbejder hjemmefra, og jeg kører gerne ud, hvis det ønskes.

Min baggrund er mange års erfaring med at hjælpe mennesker, der har udfordringer i livet.

Jeg har erfaring som trivselscoach i virksomheder både med medarbejdere og ledere.  Jeg har coachet ledige i forhold til job og uddannelse og mange andre udfordringer end ledighed. Jeg har været rådgiver og mentor for veteraner med psykiske diagnoser i forbindelse med kontakt til jobcentre og det kommunale system og jeg har været mentor og underviser for unge.

Jeg har 25 års erhvervserfaring primært fra det private erhvervsliv og 11 års erfaring som selvstændig.

Jeg møder hver enkelt menneske med respekt, nærvær, seriøsitet, ro og tillid. Min styrke er at skabe forandring i tankemåde og tilgang til livets udfordringer samt opbygge, så den enkelte bliver styrket og får viljen til at handle, så han/hun får det godt igen. Vi arbejder med at finde indre ro.

Jeg anvender healing til at understøtte processen, hvis det ønskes.