Stressbehandling af medarbejdere

Har du en medarbejder, der er ramt af stress, står i nogle svære livsudfordringer eller bare ikke trives i øjeblikket?

Årsagen kan ligge på arbejdspladsen, hjemme eller være en kombination. Det kan f.eks. skyldes:

 • Vedvarende stort arbejdspres
 • Præstationspres fordi medarbejderen ønsker at gøre sit arbejde perfekt
 • Samarbejdsproblemer med kollegaer eller ledelsen
 • Personlige udfordringer pga. sygdom, dødsfald, misbrug, skilsmisse eller andre livskriser

FILLIPSEN tilbyder flere forskellige redskaber, som den enkelte medarbejder kan vælge mellem efter ønske og behov til behandling af stressen.

 • Samtaler – gennem coachingsamtaler tager vi udgangspunkt i, hvor medarbejderen er NU, og så arbejder vi fremadrettet.
  • vi finder ind til kernen i problemet
  • vi anvender redskaber, der løsner op, skaber ro og indsigt
  • vi sætter mål
  • medarbejderen skal forstå sin egen rolle i problematikken
  • medarbejderen skal selv tage ansvar for at handle
 • Kropscoaching – vi arbejder med kroppens signaler og skaber ro
 • Karrierecoaching – fastholdelse og udvikling af medarbejdere

At være i stresscoaching forløb hos FILLIPSEN er at kunne få forståelse, støtte, rådgivning og sparring samt blive udfordret, så der sker en udvikling. Medarbejderen skal føle, at der er en person, han/hun kan få hjælp af, indtil han/hun trives igen.

Når medarbejderen starter forløbet, er medarbejderen typisk:

 • Stresset
 • Ubevidst
 • Ked af det
 • Usikker og forvirret
 • Tænker negativt
 • I sine følelsers vold
 • Har fysiske symptomer
Stressbehandling når du kommer hos Fillipsen

Processen i stressbehandling:

Vi arbejder med hans tanker, hans følelser, hans krop og hans adfærd gennem samtaler. Han får input, redskaber, øvelser, refleksioner, læring, forståelse og forandring gennem processen.

Vi arbejder os indad under processen, for at han forstår og lærer sig selv at kende og så bevæger vi os udad i processen, for at han kan bruge læringen til at stå ved sig selv og komme klogere og styrket ud og skabe det liv, han ønsker.

FILLIPSEN kan få din medarbejder bedst muligt igennem sine udfordringer og til at trives på arbejdspladsen igen. Det er vigtigt at reagere og tage hånd om medarbejderen, hvis medarbejderen har stress symptomer, som er kroppens reaktion på overbelastning. Læs mere om stress symptomer her.

Stressbehandlingsforløb hos Fillipsen, vi skal igennem hjernetanker, hjertetanker, kropreaktioner og adfærdhandling

Når han slutter forløbet, er han typisk:

 • Ikke stresset længere
 • Bevidst og klogere på sig selv og sine processer
 • Glad og kan sætte grænser
 • Kender sig selv og står ved den han er
 • Tænker positivt
 • Kan forholde sig til sine følelser
 • Har ro på sin krop
Stressbehandling når du er færdig med et behandlingsforløb hos Fillipsen

DET ER VIGTIGT AT REAGERE, INDEN MEDARBEJDEREN GÅR NED MED STRESS.