Fillipsen Stress Work-shops - Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Virksomheder – trivselsarbejde og workshops

Jeg afholder workshops for ledere og medarbejdere til at sikre trivsel og forebyggelse af stress.

Det er vigtigt at have et fælles sprog omkring trivsel og at det i virksomhedens kultur er tilladt at drage omsorg for hinanden. At kende symptomerne for mistrivsel og stress er vigtigt for at kunne reagere, hvis man selv har nogle af symptomerne og for at kunne hjælpe en kollega eller en medarbejder.

I workshop for trivsel og forebyggelse af stress arbejder vi med symptomer og hvad der udløser stress – stress er en kropslig reaktion på, at man har nået grænsen for, hvad man kan klare – og det kan være af både arbejdsmæssig  og / eller privat karakter.

I workshop for trivsel og forebyggelse af stress arbejder med, hvordan vi kan hjælpe hinanden som ledere, kollegaer og medarbejdere med at tage ansvar for trivslen på alle tre niveauer – det ledelsesmæssige, som kollegaer og hver enkelt medarbejder.

At arbejde med trivsel er med til at fastholde værdifulde medarbejdere samt tiltrække nye dygtige medarbejdere.

Workshoppen består af oplæg, selvrefleksion, dialog og gruppearbejde.

Workshop for trivsel og forebyggelse af stress anvendes som første skridt i arbejdet med trivsel og forebyggelse af stress. De forslag, der kommer frem i gruppearbejdet, danner basis for det videre arbejde. Der kan f.eks. nedsættes en trivselsgruppe, som arbejder videre med forslagene og der dermed er fortsat fokus på trivslen på arbejdspladsen – og både medarbejdere og ledere inddrages i arbejdet. Det påvirker kulturen på en positiv og konstruktiv måde.

Derudover arbejder jeg med andre trivselsopgaver og workshops i virksomheder.

Jeg arbejder med procesledelse af konkrete samarbejds-, trivsels-, forandrings- og ledelses-problematikker og har faciliteret workshops og undervisning omkring trivsel, samarbejde, forandringer og kultur samt interveneret i konflikter og samarbejdsudfordringer. Jeg har meget stor erfaring i at arbejde med modstand i grupper og individuelt og at få vendt modstanden til samarbejde og udvikling.