FILLIPSEN Virksomheder - medarbejdertrivsel, stressbehandling og forebyggelse af stress

Virksomheder

Jeg har et tæt samarbejde med virksomheder om at hjælpe deres medarbejdere, hvis de ikke trives. Enten på grund af stress eller fordi de står i nogle livsudfordringer, der påvirker deres arbejdsliv.

Jeg tilbyder stressbehandlingsforløb, workshops til forebyggelse af stress samt Indre Make-Over-Dage – se mere under de enkelte underpunkter.

Det er mit store ønske at sætte ind med stressbehandlingen, når medarbejderen har stresssymptomer, men endnu ikke er sygemeldt. Hvis vi kan undgå sygemeldingen, sparer virksomheden udgifterne i forbindelse med sygemeldingen og medarbejderen når at blive hjulpet i tide. Så er medarbejderens vej tilbage fra stress hurtigere og det er til gavn for alle – også medarbejderens kollegaer, virksomhedens kunder og samarbejdspartnere.